Variklių tipai: garo, elektrinis, vidaus degimo, dyzelinis , turbina, reaktyvinisTerminas “pirminis variklis” naudojamas aprašant pagrindines traukos priemones. Kur tik vyksta diržinės arba krumpliaratinės pavaros judėjimas, trinties arba kitokių traukos priemonių pagalba, būtinas pirminis traukos šaltinis, sukuriantis pirminį judesį.

Energijos pirminių šaltinių pagrindiniai tipai yra tokie: a) garo variklis; b) elektrogeneratorius (su lygiagrečia ir nuoseklia apvija); c) vidaus degimo variklis, naudojantis benziną arba suskystintas naftos dujas (propaną ir butaną); d) dyzelinis variklis; e) turbina; f) reaktyvinis variklis.

Garo varikliai. Pirmasis pirminis energijos šaltinis traukos priemonėse buvo garo variklis, kuris 100 metų vyravo transporte ir gamyboje kaip pagrindinis energijos šaltinis. XVIII-XIX a. stacionariniai garo varikliai judindavo mašinas fabrikuose, išsiurbdavo vandenį iš šachtų ir netgi su trosais užtraukdavo traukinius į viršų. Garvežiai geležinkeliuose dominavo daugiau kaip šimtmetį, pradedant nuo 1825 m.   Garo  variklių  patikimumas  garantuodavo jiems  ilgą  gyvavimo laikotarpį. Ypač ilgai jie išsilaikė šalyse, kurioms teko importuoti benziną ir dyzelinį kurą.

Elektriniai varikliai. Maiklo Faradėjaus darbai 1830-1867 m. sukūrė pagrindą šiuolaikinei elektrotechnikos pramonei, o transportui davė variklius ir tramvajus, troleibusus ir elektrinius geležinkelius. Dyzeliniai-elektriniai varikliai dirba tais pačiais principais, tačiau vietoje energijos, imamos iš išorinio elektros tiekimo šaltinio, naudoja energiją, gaminamą dyzelinio variklio. Pastaruoju metu pasirodė ir akumuliatoriniai automobiliai bei autobusai, imantys energiją iš akumuliatorinių maitinimo šaltinių.

Varikliai su nuosekliu sužadinimu pranašesni tuo, kad išvysto labai didelį paleidimo sukamąjį momentą, kuris įveikia pradinę nejudančios transporto priemonės inerciją. Įveikus inerciją, veikiant galingam varikliui su nuosekliu sužadinimu, staigiai didėja pagreitis. Pasiekus maksimalų greitį, variklio galingumas turi būti sumažintas, kad susiderintų su judančio transporto priemonės sumažėjusiu apkrovimu.

Akumuliatorinės transporto priemonės turi nemažai trūkumų. Jos netinka sunkiam, nenutrūkstančiam darbui, nes pagreičio tempas nedidelis. Akumuliatorius reikia pakrauti, o tai vyksta lėtai, dėl to mašina eksploatuojama su pertraukomis.

Tačiau, nežiūrint į šiuos trūkumus, akumuliatoriai ir toliau tobulinami, nes jie leidžia išvengti intensyvaus aplinkos teršimo.

Natrio-sieros akumuliatoriai, turintys didžiausią potencialą, dirba keturis kartus ilgiau, negu švino-rūgštiniai, garantuodami automobiliui 160-224 km važiavimo nuotolį, be to, jie efektyvesni, o kapitaliniai įdėjimai, norint juos įrengti autobusuose arba autofurgonuose, mažesni.

Vidaus degimo varikliai. Šiandien vidaus degimo varikliai paplitę daugiau negu kokios kitos rūšies pirminiai varikliai. Jie lengvai pagaminami ir todėl sąlyginai pigūs, paprasti, todėl tinkami nedideliems šeimyniniams automobiliams ir palyginus ekonomiški. Šie varikliai išvysto gerą pagreitį, didelį greitį ir pritaikomi įvairioms vežimų rūšims. Nuotolis pakankamas daugumai paprastų ir dalykinių kelionių, o kapitaliniai įdėjimai nedideli.

Dyzeliniai varikliai dirba kitokiu principu negu karbiuratoriniai vidaus degimo varikliai. Jeigu variklis pašildomas, degimas prasideda savaime, dėl ko nereikalingos uždegimo žvakės. Būtinas tik įtaisas varikliui pašildyti, suslėgtas oras cilindruose įkaista ir kuras užsidega savaime. Dyzeliniai varikliai labai galingi ir dažniausiai pritaikyti sunkioms transporto priemonėms. Tai ypatingai efektyvūs varikliai, daugiau 40% šiluminės energijos paverčiantys į naudingą darbą. Palyginimui: garo varikliui šis rodiklis sudaro ne daugiau kaip 5%.

Turbinos. Turbinos gali būti dviejų tipų: laisvos-srovinės ir reaktyvinės arba kombinuotos. Sukamąjį judesį laisvos-srovės turbinai sukelia oras arba garo srovė, kuri nukreipiama į turbinos mentes. Reaktyvinė turbina turi menteles, kurių forma pagreitina srovę, todėl atsiranda jėga, kuri atstumia menteles. Šių pagrindinių sistemų patobulinimai įvairiausi, dėl to jos taikomos daugeliui skirtingų transporto rūšių.

Reaktyviniai varikliai. Reaktyvinį variklį sudaro cilindras su kompresoriumi priekyje ir reaktyvine turbina užpakalinėje dalyje. Tarp jų yra keletas degimo kamerų. Oras dideliais kiekiais patenka į priekinę dalį, suslegiamas, po to eina į degimo kameras, kur susimaišo su dujų pavidalo kuru ir užsidega. Susidariusios dujos atsiduria turbinoje, kuri suka kompresorių, o iš ten patenka į reaktyvinę tūtą. Tuo metu prasideda plėtimasis, dujos įgauna didelį greitį ir transporto priemonei suteikiamas judesys.

Paskutiniojo modelio dviejų kontūrų turboreaktyvinis variklis tik dalį suslėgto oro praleidžia per degimo kameras. Likęs tūris, daugiau negu pusė, teka į didelio slėgio kompresorių ir degimo kameras. Jis turi daug žemesnę temperatūrą ir juda mažesniu greičiu, negu karštos išmetamosios dujos, su kuriomis susimaišo išmetimo vamzdyje. Dėl to reaktyvinė srovė daug efektyvesnė, mažiau triukšminga ir daugiau ekonomiška degalų požiūriu. Lėktuvuose VC10 ir Boing-707 naudojami varikliai Rols-Rojs Kovej, turintys dviejų kontūrų reaktyvinius energijos šaltinius.

Plačiafiuzeliažiniuose reaktyviniuose lėktuvuose, tokiuose kaip Boing-747 naudojami turboventiliatoriniai varikliai JTD-9. Pastarasis turi ventiliatorių, kurio skersmuo beveik toks pat kaip ir jo ilgis. Šis gigantiškas ventiliatorius sudaro didesnę oro srovę, negu praeinanti per variklio “šerdį”. Dėl to variklis sukuria daug kartų didesnę trauką, negu jo pirmtakai ir leidžia eksploatuoti didelius stambesnius variklius. Jis mažiau triukšmingas ir daug ekonomiškesnis už turboreaktyvinius variklius.